CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ME KONG

Tuyển dụng
  • Tuyển dụng

Đào tạo Phát triển

Để góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, Mekovi luôn chú trọng tạo điều kiện phát triển chuyên môn, kỹ năng và lộ trình thăng tiến công việc cho nhân viên.

- Thực hiện trao quyền để giúp nâng cao tính chủ động và phát triển năng lực quản lý.

Xây dựng các chương trình đào tạo theo nhiều cấp độ từ cơ bản đến chuyên sâu với mục đích nâng cao kỹ năng mềm và năng lực chuyên môn cho nhân viên. Việc đào tạo, huấn luyện không chỉ áp dụng ban đầu cho nhân viên mới sau khi tuyển dụng, mà còn suốt quá trình làm việc để giúp nhân viên luôn cập nhật thông tin và có thêm động lực.

Khuyến khích nhân viên phát huy sáng kiến trong công việc nhằm rút ngắn quy trình, gia tăng hiệu quả công việc.

Đối xử công bằng với nhân viên thể hiện qua việc tạo điều kiện để phát triển thế mạnh của nhân viên thay vì gạt bỏ sự khác biệt.

Ghi nhận và đánh giá hiệu quả: Mọi nỗ lực đóng góp của nhân viên đều được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng thông qua hệ thống đo lường và định kỳ đánh giá hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Không chỉ muốn khen ngợi nhân viên đang làm tốt việc hàng ngày mà qua đó Tập đoàn mong muốn tạo động lực để các thành viên khác trong tổ chức noi theo.

Đào tạo Phát triển

messenger